Aquesta informació està enviada per:

Pierre Rolle

Aturem la PAC !!!
Mitjançant la política agraria comunitària s’estableix que la major part dels ajuts van a parar a les grans empreses que alimenten la crisis climàtica. D’aquesta forma es premia a les megagranges que utilitzen quantitats ingents de fertilitzants sintètics, plaguicides químics i antibiòtics que perjudiquen, ja de manera comprobada, la nostra salud i el medi natural. Prou d’abusos a les persones i al Planeta

AQUESTA INFORMACIÓ ESTÀ RELACIONADA AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PERQUÈ… defensa de la biodiversitat

FONTS

* Més informació a la web

 PETICION EN LINIA WeMove Europe

* Més informació a les xarxes socials: