La nostra única llar

Hi ha gent que pensa: ”D’aquí fins aquí, aquest tros de planeta és meu, amb tot el que creix, viu, corre i roman ocult a la vista”.

Som amos de la Terra? No. Som els efímers habitants del planeta blau. Per a florir cada ésser necessita trobar el seu propi lloc i temps, en el nostre entorn comú: només tenim una casa blava.

La nostra única llar

Hi ha gent que pensa: ”D’aquí fins aquí, aquest tros de planeta és meu, amb tot el que creix, viu, corre i roman ocult a la vista”.

Som amos de la Terra? No. Som els efímers habitants del planeta blau. Per a florir cada ésser necessita trobar el seu propi lloc i temps, en el nostre entorn comú: només tenim una casa blava.

Millorem la nostra qualitat de vida junts

Millorem la nostra qualitat de vida junts

Comprometre's amb el DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE vol dir fer-ho també amb la diversitat social, el respecte, la solidaritat, amb la diversitat econòmica en les xarxes d'intercanvi i les monedes alternatives, amb la diversitat ambiental millorant la biodiversitat i protegint el conjunt de la natura (sòl, aigua, clima, etc.) així com amb la diversitat cultural difonent els valors humanistes, el coneixement, el patrimoni cultural i la creativitat individual.

Comprometre's amb el DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE vol dir fer-ho també amb la diversitat social, el respecte, la solidaritat, amb la diversitat econòmica en les xarxes d'intercanvi i les monedes alternatives, amb la diversitat ambiental millorant la biodiversitat i protegint el conjunt de la natura (sòl, aigua, clima, etc.) així com amb la diversitat cultural difonent els valors humanistes, el coneixement, el patrimoni cultural i la creativitat individual.

Medi Ambient

Plantar arbres / verger / bosc / conèixer i protegir la flora i la fauna autòctona- terrestre i marítima / insectes / residus / recuperació i reutilització / activitats lúdiques i pedagògiques

 

Cultura

Tertúlies / trobades inesperades / espectacles / tallers / lectures / poesia / música / titelles / teatre / activitats de barri / activitats extraescolars / activitats lúdiques i pedagògiques

Qualitat de vida

Conrear arrels, fulles i fruits i menjar-los / Jardins ecològics / Permacultura / Alimentació sana / Mobilitat sostenible i segura / Urbanisme i ecologia / Activitats lúdiques i pedagògiques