Vols compartir informació?

Vols compartir informació?

Has sigut testimoni d’alguna cosa?
Has trobat alguna notícia?
Busques o vols ser un voluntari?

Publica-ho en aquesta pàgina respectant les normes següents:

Has sigut testimoni d’alguna cosa? Has trobat alguna notícia? Busques o vols ser un voluntari?

Publica-ho en aquesta pàgina respectant les normes següents:

La nostra pàgina web té com a objectiu l’emulació coŀlectiva i per aquest fet es prioritza la propagació de comportaments exemplars. Totes les vostres fonts han d’estar clarament citades i identificables. La Casa Blava es dona el dret de publicar o no la vostra informació. No us oblideu d’adjuntar com a mínim una foto lliure de drets d’autor. Els vídéos i documents en .pdf son també benvinguts. Gràcies per la vostra coŀlaboració!
La nostra pàgina web té com a objectiu l’emulació coŀlectiva i per aquest fet es prioritza la propagació de comportaments exemplars. Totes les vostres fonts han d’estar clarament citades i identificables. La Casa Blava es dona el dret de publicar o no la vostra informació. No us oblideu d’adjuntar com a mínim una foto lliure de drets d’autor. Els vídéos i documents en .pdf son també benvinguts. Gràcies per la vostra coŀlaboració!

Per adjuntar qualsevol material (fotos, videos, articles, documents, etc.) ompliu el següent espai:

    Per adjuntar qualsevol material (fotos, videos, articles, documents, etc.) ompliu el següent espai: