Millorem la nostra qualitat de vida junts

La Casa Blava

 

Un espai a Vilanova i la Geltrú

On les idees neixen de la diversitat de punts de vista.

On sorgeixen trobades imprevisibles entre música i cuina, poesia i biodiversitat, jardineria i educació….. 

Obert a la gent d’allò més diversa, on les professions, idiomes i edats es barregen per deixar pas a la creativitat.

Per compartir bons moments sense més.

També és aquest espai virtual:

 Obert on tothom pot compartir els seus projectes i activitats de desenvolupament sostenible.

La Casa Blava

 

Un espai a Vilanova i la Geltrú

On les idees neixen de la diversitat de punts de vista.

On sorgeixen trobades imprevisibles entre música i cuina, poesia i biodiversitat, jardineria i educació….. 

Obert a la gent d’allò més diversa, on les professions, idiomes i edats es barregen per deixar pas a la creativitat.

Per compartir bons moments sense més.

També és aquest espai virtual:

 Obert on tothom pot compartir els seus projectes i activitats de desenvolupament sostenible.

Millorem la nostra qualitat de vida junts

Comprometre's amb el DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE vol dir fer-ho també amb la diversitat social, el respecte, la solidaritat, amb la diversitat econòmica en les xarxes d'intercanvi i les monedes alternatives, amb la diversitat ambiental millorant la biodiversitat i protegint el conjunt de la natura (sòl, aigua, clima, etc.) així com amb la diversitat cultural difonent els valors humanistes, el coneixement, el patrimoni cultural i la creativitat individual.

Comprometre's amb el DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE vol dir fer-ho també amb la diversitat social, el respecte, la solidaritat, amb la diversitat econòmica en les xarxes d'intercanvi i les monedes alternatives, amb la diversitat ambiental millorant la biodiversitat i protegint el conjunt de la natura (sòl, aigua, clima, etc.) així com amb la diversitat cultural difonent els valors humanistes, el coneixement, el patrimoni cultural i la creativitat individual.

Medi Ambient

Plantar arbres / verger / bosc / conèixer i protegir la flora i la fauna autòctona- terrestre i marítima / insectes / residus / recuperació i reutilització / activitats lúdiques i pedagògiques

 

Cultura

Tertúlies / trobades inesperades / espectacles / tallers / lectures / poesia / música / titelles / teatre / activitats de barri / activitats extraescolars / activitats lúdiques i pedagògiques

Qualitat de vida

Conrear arrels, fulles i fruits i menjar-los / Jardins ecològics / Permacultura / Alimentació sana / Mobilitat sostenible i segura / Urbanisme i ecologia / Activitats lúdiques i pedagògiques